Lakossági fórum meghívó

Kondorfa Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

  1. Kondorfa község elkészült településképi rendelet és arculati kézikönyv tervezet véleményezése

A témával kapcsolatos lakossági fórum

időpontja: 2017.11.30. (csütörtök) 18.30 óra

helyszíne: Kultúrház (Kondorfa, Alvég út 1.)

A lakossági fórumot követően 2017.12.08-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

- Írásos észrevétel Kondorfa Község Polgármesterének címezve, az Önkormányzat címére (Kondorfa, Alvég út 1.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben történő megküldéssel a kuntnerferi@gmail.com e-mail címre.

Letölthető kapcsolódó dokumentumok:

(A PDF file-ok olvasásához Adobe Acrobat Reader szükséges.)

Kondorfa, 2017. november 15.

………………………………..

polgármester